Termeni și condiții de utilizare

 

Website-ul admitere.ugal.ro este deținut și administrat de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), având următoarele date de identificare: cod unic de înregistrare (CUI) 3127522, cu sediul în Galați, str. Domnească, nr. 47, cod poștal 800008, tel: (+40) 336 130 108; (+40) 336 130 109, fax: (+40) 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Sunteți obligat(ă) să respectați toate revizuirile acestor termeni și condiții și de aceea se recomandă consultarea acestei pagini a site-ului admitere.ugal.ro în mod periodic, pentru a lua la cunoștință de actualizări.

Termenii și condițiile prezentate aici constituie un acord între Universitatea „Dunărea de Jos” și dumneavoastră. În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul acestui website, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare și accesare, nu accesați platforma admitere.ugal.ro.

 

1. Scop

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați publică pe website-ul admitere.ugal.ro informații legate de oferta educațională, modalitatea de admitere a candidaților la programele de studii pe care le organizează și oferă persoanelor interesate posibilitatea de a se înscrie online, respectând Metodologia de admitere.

Sunteți obligat(ă) să citiți cu atenție termenii și condițiile de mai jos. Accesarea platformei admitere.ugal.ro nu se va realiza prin nici o modalitate ce ar putea produce deteriorarea ei sau limitarea funcționalităților sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea platformei admitere.ugal.ro nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale ce conțin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parțiale. Orice utilizare în sensurile prezentate în acest paragraf nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale și penale din România.

 

2. Legislație incidentă

 

Acest Acord a fost redactat, se va derula și se va interpreta în conformitate cu legislația română în domeniu, în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.

Prin accesarea și utilizarea website-ului admitere.ugal.ro, utilizatorul se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna acești Termeni și condițiile de utilizare precum și orice dispută de orice fel ce ar putea sa apară între candidat și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din Galați (sediul UDJG), în conformitate cu legile române în vigoare.

 

3. Drept de proprietate și drepturi de autor

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este proprietarul exclusiv al website-ului și al tuturor informațiilor și datelor conținute de acesta: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date. Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul/utilizatorul are permisiunea de a imprima sau descărca pe calculatorul personal sau pe terminalul utilizat – și numai pe acesta – secțiuni de materiale din diferite zone ale website-ului, doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.

 

4. Condiții de utilizare a website-ului

 

4.1 Responsabilitatea deținătorului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a monitoriza conținutul websiteului și de a înlătura unilateral și fără notificare acele elemente de conținut considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare și/sau normelor legale în vigoare. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de daunele sau pierderile pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare a informațiilor prezentate în acest site web.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

 

4.2. Responsabilitatea utilizatorului

Accesarea și utilizarea acestui site web se face pe propria răspundere a utilizatorului. Prin accesarea platformei admitere.ugal.ro, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea acestuia și a Internet-ului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea websiteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acesta. Astfel, sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma aplicării online a dosarului de înscriere la admitere și a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei admitere.ugal.ro. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a fi eliminat din cadrul sesiunii de admitere, fiind singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea înscrierii la Sesiunea de Admitere Iulie 2020 organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

În niciun caz, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu va fi responsabilă pentru vreun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau secundar, apărut din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a website-ului.

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

 

4.3. Restricționări

Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele proprii și reale. Persoanele care vor utiliza o adresă de e-mail fictivă (sau care nu le aparține), vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. În acest din urmă caz, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări nereale.

Utilizatorul nu are permisiunea de a transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini care ar viola drepturile de proprietate ale terților. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură. Este interzisă afișarea sau transmiterea oricărui mesaj calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului. Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile si capacitățile websiteului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.

Este interzisă încercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua websiteului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.

Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, în funcționarea serverelor care deservesc website-ul.

Prin natura sa, utilizării website-ului admitere.ugal.ro i se aplică toate prevederile din legislația națională cu privire la infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice.

 

4.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului său din secțiunea Înscriere admitere, iar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului său.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin crearea contului de utilizator, acesta ia la cunoștință și este de acord în mod expres și neechivoc ca datele având caracter personal: (1) să fie prelucrate prin orice mijloace, pentru gestionarea situațiilor școlare și întocmirea actelor de studii; (2) să fie transmise de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați către instituțiile publice care le solicită sau către alte instituții aflate în subordinea statului român pentru verificare. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați stochează datele colectate în condiții de siguranță, iar furnizarea acestora se realizează conform legislației în vigoare.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon / e-mail etc.) informații confidențiale, precum date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzătoare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru niciun fel de prejudiciu.

 

5. Obligațiile privind furnizarea datelor

 

Pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului admitere.ugal.ro, utilizatorul este obligat:

  • să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de câmpurile din contul de utilizator;
  • să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maximum 24 de ore de la operarea modificărilor respective.

Dacă în cursul înregistrării sunt furnizate informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete și dacă se constată folosirea website-ului într-un mod neconform cu uzanțele normale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la website, respectiv, să refuze cererea de înscriere la concursul de admitere.

 

6. Răspundere și limitări de răspundere

 

Forța Majoră, așa cum este definită de legea română, exonerează de răspundere părțile acestui Acord pe durata existenței cauzelor care au generat-o.

 

7. Modificarea acordului

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile incluse în acest Acord, orice anexă și orice regulament inclus sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplică atât utilizatorilor curenți, cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în această secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

 

8. Dispoziții finale

 

Regimul juridic al Termenilor și condițiilor de utilizare este acela al unui contract valabil încheiat. Neexercitarea din partea Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a vreunui drept prevăzut în prezentul Acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.