Informații pentru admiterea românilor de pretutindeni Iulie 2020

 

Dosarele de înscriere pentru Românii de Pretutindeni se pot transmite și pe e-mail pe adresa rectorat@ugal.ro;

Candidații Români de Pretutindeni vor prezenta următoarele acte la înscriere:

 • Cerere de înscriere (sesiunea iulie);
 • Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale;
 • Diploma de bacalaureat, în original (pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original); (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Foaie matricolă, în original; (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Certificat de naștere, copie simplă -; (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • Certificat de căsătorie, copie simplă - (dacă este cazul);
 • Buletinul de identitate,  copie simplă (care atestă domiciliul stabil);
 • Pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, copie simplă;
 • Adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
  • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sportȘtiințe ale educațieiKinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să prezinte adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări.
  • Candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune la dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului și declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma domeniul la care candidează.
  • Candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos.
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • Certificat/atestat de competențe de limbă română (fără candidații din Republica Moldova);
 • Declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);

Românii de Pretutindeni care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimile 14 zile;
 • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română;
 • Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID - 19, efectuat înainte cu 3 - 4 zile de examen.