Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020 - 2021

 

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de şcolari-zare pentru studii cu taxă din care pentru absol-ventii UDJG (a II-a facultate) Cifra de școlari-zare pentru studii CPV Cifra totală de şcolari-zare propusă la admitere
Locuri la buget din care pt. rromi Locuri la buget cu bursă pentru românii de pretu-tindeni Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretu-tindeni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+6+7+8+10
1 Inginerie Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 20   1 2 42 6   65
Inginerie mecanică
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 20   1   39 4   60
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 30 1   1 8     39
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 20   1 1 98 5   120
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 20     1 39 5   60
Inginerie și management Inginerie economică industrială 20   1   29 5   50
Ingineria materialelor Ştiința materialelor 20   1   99 5   120
Informatică aplicată în ingineria materialelor
TOTAL 150 1 5 5 354 30 0 514
2 Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală 85   1 3 5 2   94
Sisteme și echipamente navale
TOTAL 85 0 1 3 5 2 0 94
3 Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 35 1 13 8 114 30   170
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 0       25   25 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 0       25   25 50
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 15   2 2 30 10   49
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0       30     30
TOTAL 50 1 15 10 224 40 50 349
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 25   2 2 19 5 2 50
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 33   2 1 21 3 2 59
Electromecanică
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare 25       5 2   30
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 45   1 1 13 3   60
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 75 1 1 1 10 3 1 88
TOTAL 203 1 6 5 68 16 5 287
5 Educaţie Fizică şi Sport Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 36   3 2 89 3   130
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 1 1 2 52 3   73
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 36 1     64 3   100
TOTAL 90 2 4 4 205 9   303
6 Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura  română 38 1     87 1   125
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză  / Limba și literatura franceză - Limba și literatura română 16       94 1   110
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză 16       84 1   100
Ştiințe ale comunicării Jurnalism 16   10 5 25 1   56
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) 16       34     50
TOTAL 102 1 10 5 324 4 0 441
7 Ştiinţe şi Mediu Matematică Matematică informatică 15   2   33 5   50
Știința mediului Ştiinţa mediului 15   2   58 5   75
Fizică Fizică medicală 15   0   35 5   50
Chimie Chimie farmaceutică 15   1   19 5   35
TOTAL 60   5 0 145 20 0 210
8 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie Istorie 18   1   51 3   70
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială 18       32 3   50
Filosofie Filosofie 15       20 3   35
Sociologie Sociologie 21   3   76 5   100
Resurse umane
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 18   1   31 3   50
Arte vizuale Artă sacră 10       20 3   30
TOTAL 100 0 5 0 230 20 0 335
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 25       50     75
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 25       25     50
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 25       25     50
Agronomie Agricultură 25       25     50
TOTAL 100 0 0 0 125 0 0 225
10 Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing Marketing 21 1 9 1 29 3   60
Finanțe Finanţe și bănci 21   9 2 28 2   60
Management Management 21   9 1 29 3   60
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 21   9 2 28 2   60
Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 21   9 2 17 2   49
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 28   8 1 23 3   60
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 21   9 2 28 3   60
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 21   9 2 28 2   60
TOTAL 175 1 71 13 210 20 0 469
11 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Drept Drept 55 1 13 5 51 5 1 125
Științe administrative Administraţie publică 35 1 12 5 23 5   75
TOTAL 90 2 25 10 74 10 1 200
12 Medicină şi Farmacie Sănătate Farmacie 50 1 1   23 0   74
Medicină 75 1 6   16 0 25 122
Asistenţă medicală  generală 85 1     40 0   125
Moașe 10 1     30 0   40
Medicină dentară 30 1 3 1 12 0 4 50
Tehnică dentară 5       43 0 2 50
TOTAL 255 5 10 1 164 0 31 461
13 Arte Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) 7 0 4 2 5 1 2 20
Muzică Interpretare muzicală - canto 8 0 3 2 5 1 2 20
Arte vizuale Arte plastice (pictură) 10 0 3 2 6 2 2 23
TOTAL 25 0 10 6 16 4 6 63
14 Transfrontalieră Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (Cahul) 0 0 35 0 0 0 0 35
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (Cahul) 0 0 50 0 0 0 0 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (Cahul) 0 0 75 0 0 0 0 75
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (Cahul) 0 0 50 0 0 0 0 50
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (Cahul) 0 0 30 0 0 0 0 30
Educație fizică și sport Educație fizică și sport (Cahul) 0 0 50 0 0 0 0 50
TOTAL 0 0 350 0 0 0 0 350
TOTAL Universitate 1485 14 517 62 2144 180 93 4301