Programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor în centrele special amenajate pentru sesiunea iulie 2020 pentru ciclul I – studii universitare de licență

 

  • Înscrierile se desfăşoară în perioada 08 iulie 2020 - 11 iulie 2020, 13 iulie 2020 - 17 iulie 2020:
    • Luni - Vineri: între orele 830-1530
    • Sâmbătă: între orele 900-1530

 

  1. Candidați români:
Nr. crt. Facultatea Sala Locație înscrieri
1 Inginerie D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
2 Arhitectură Navală D 01 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
3 Știința și Ingineria Alimentelor F 203, F 204 Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Y 105, Y 106 Corpul Y,
Str. Științei nr.2
5 Educație Fizică și Sport A 002, A 007 și A 009 Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
6 Litere D 11 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
7 Științe și Mediu D 02 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
8 Istorie, Filosofie și Teologie D 13 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
9 Inginerie și Agronomie din Brăila Sala de Lectură Brăila,
Str. Calea Călăraşilor nr. 29
10 Economie și Administrarea Afacerilor (între orele 800-1600) I 01, I AVM Corpul I,
Str. N. Bălcescu nr. 59-61
11 Științe Juridice, Sociale și Politice AE 206, AE 207 Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
12 Medicină și Farmacie MG 07, MG 16, MG 17, MG 18 Corpul MG,
Str. Eroilor nr. 34
13 Arte AR 05, AR 013 Corpul AR,
Str. Domnească nr. 111
14 TRANSFRONTALIERĂ Sala de festivităţi

Cahul, Republica Moldova, Universitatea „B.P.Hașdeu”

124 Chișinău, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
111 Chișinău, Institutul de Științe ale Educației
401 Comrat, Universitatea de Stat
103 Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac”

 

  1. Alte categorii de candidați
Nr. crt. Categorii candidați Sala Locația înscrieri
1 Cetățeni români de pretutindeni

Secretariat rectorat

 sala U 89

Sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47
2 Cetățeni români ai statelor membre UE, SEE și CE
3 Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii)
4 Candidaţii aparţinând etniei romilor

 

  1. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs
  2. Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză, autentificată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității.