Anexa 1.2

Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2020

 

Probe concurs Domeniul de licență FACULTATEA Criteriul de admitere
Chimie organică şi
Biologie cls. a XI-a
Programul: Farmacie MEDICINĂ ȘI FARMACIE Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări și
Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
Biologie cls. a XI-a și
Chimie organică
Programul: Medicină dentară Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și
Chimie organică - 40 întrebări.
Programul: Medicină
Biologie cls. a XI-a Programul: Asistență medicală generală Media finală de admitere se calculează din:
 • 100% nota la test;
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina:
Biologie (cls. a XI-a).
Programul: Moașe
Programul: Tehnică dentară

Testarea capacității  motrice generale

Proba de aptitudini motrice specifice

Kinetoterapie EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Faza I - eliminatorie: Testarea capacității  motrice generale, notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II–a :
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la proba de aptitudini motrice specifice;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră  în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: alergare de viteză pe 30m cu start din picioare și săritura în lungime de pe loc (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății).

Educaţie fizică şi sport

Probă de aptitudini pedagogice

a) comunicare și motivație în cariera didactică; 
b) educație fizică.
 

Ştiinţe ale educaţiei

Faza I - eliminatorie:  Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu ADMIS/RESPINS  și cuprinde 2 componente:

 1. comunicare și motivație în cariera didactică;  
 2. educație fizică. 

Proba eliminatorie se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la ambele componente.

Faza a II–a:  
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50%  media multianuală din liceu.

Studiu desen

Prezentarea mapei cu lucrări (minimum 5 lucrări)

Arte vizuale ARTE

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei reproducerea unei lucrări ce va conține o imagine înfățișând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziția candidatului în ziua examenului

Timp de lucru: 4 ore.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidații vor pune la dispoziția comisiei un portofoliu artistic de minim 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură etc.).

Fiecare lucrare va conține specificații legate de tehnică și dimensiuni.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și interpretarea unei poezii la alegerea candidatului

 

Prezentarea, la alegerea candidatului, a unui monolog  sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană

Teatru şi artele spectacolului

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică). 

Durată totală videoclip: min: 5-6 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină intepretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Prezentarea motivației și susținerea probei vocale

Probă interpretativă

Muzică

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament. 

Durată totală videoclip: min: 6-8 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale alta față de cea aleasă pentru prima probă.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Evaluarea portofoliului

Arte vizuale (Artă sacră) ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota obținută la evaluarea portofoliului constând în fotografiile a două icoane realizate de candidat.

Fotografiile, tipărite color în format A4 sau A5, vor fi depuse de candidat în dosarul de înscriere.

Condiție obligatorie: candidatul va da o declarație pe propria răspundere că respectivele lucrări (icoane) îi aparțin.