Taxe de şcolarizare pentru anul I - 2020-2021

Nr. crt. Facultatea Studii universitare de licență
1 Inginerie 3.000 lei
2 Arhitectură Navală 3.200 lei
3 Știința și Ingineria Alimentelor 3.200 lei
* taxa pentru specializările în limba engleză este de 1500 Euro
4 Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 3.200 lei
5 Educație Fizică și Sport KINETO 3.200 lei
EFS 3.200 lei
PIPP 2.700 lei
6 Litere 2.700 lei
7 Științe și Mediu 3.000 lei
8 Istorie, Filosofie și Teologie 2.700 lei
9 Inginerie și Agronomie din Brăila 3.200 lei
10 Economie și Administrarea Afacerilor 3.000 lei
11 Științe Juridice, Sociale și Politice 2.700 lei
12 Medicină și Farmacie Medicină 8.500 lei
Medicină dentară
Farmacie 7.000 lei
Asistență medicală generală 4.000 lei
Moașe
Tehnică dentară
13 Arte 2.700 lei
14 Transfrontalieră 2.700 lei